MÉRE FOLLE THE MOVIE

kansainvälinen elokuvahanke


ASIAKAS: Kansainvälinen elokuvahanke, jota vetää akatemiaprofessori Mieke Bal (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) yhdessä ohjaaja Michelle Williams Gamakerin kanssa.

HAASTE/TAVOITE: Elokuva perustuu ranskalaisen psykoanalyytikko Françoise Davoinen kirjaan Mère Folle. Hanke eteni dynaamisesti ja edellytti tehokkaan tiedotuskanavan rakentamista hankkeelle ja siinä mukana oleville. Sen lisäksi, että tiedotuskanavan haluttiin palvelevan myös muita projektista kiinnostuneita tahoja, sitä oli tarkoitus käyttää hankerahoitusta haettaessa. Tiedotuskanavan piti ilmentää kirjan luonnetta ja elokuvan kulkua: kuutta käsiteltävää vuosisataa, kahdellatoista kielellä käytävää keskustelua sekä viidessä eri maassa tehtyjä kuvauksia. Tiedotuskanavan sisältö ja laajuus muuttuu projektin edetessä.

RATKAISU: Vaikka elokuvan dialogi tapahtuu kahdellatoista eri kielellä, pitää katsojalle kuitenkin esittää sisältö mielellään hänen omalla kielellään. Hankkeen pääkieleksi valittiin englanti (Mère Folle = Crazy Mother). Varsinainen elokuva tullaan tekstittämään englannin lisäksi usealla eri kielellä. Tiedotuskanavaksi valittiin elokuvalle rakennettavat kotisivut. Käyttämämme yksilöllisesti koodattava toteutustapa sopi kotisivujen toteuttamiseen erittäin hyvin. Erilaisten sisältöjen kuten esim. videoleikkeiden ja kuvakollaasien ryhmittäminen sivuille onnistui hyvin. YouTube tarjoaa sopivan kanavan esittää elokuvan leikkeitä sivuilla ja toisaalta sellaisenaan tarjoaa kansainvälistä näkyvyyttä palvelun omilla sivuilla.

Sivuston kuvalliseksi perustaksi valitsimme kirjassa keskeisessä visuaalisessa asemassa olleen Pieter Brueghelin taulun Dulle Griet (Mad Meg) vuodelta 1562. Kuvan sivustolle antamaa graafista ilmettä käytämme elokuvan muun esite-, markkinointi- ja mainosmateriaalin laatimisessa.

TULOKSET: Sivusto on kehittynyt elävästi projektin edetessä. Kävijämääräseurannasta näemme sivustoa seuraavien kävijöiden jatkuvan kasvun jo nyt, vaikka elokuvan maailmanensi-ilta on vasta tulossa. Myös elokuvajulisteet ovat graafikkomme suunnittelemia.

www.crazymothermovie.comE-mail: tunnelma@tunnelma.fi
Puhelin: +358 50 3220501
Y-tunnus: Y 1907553-9
Kaikki oikeudet pidätetään.
Kopiosuojaus 2010 - 2011 Tunnelma.fi
Copyright © Tunnelma.fi